een rivier met veel gezichten

Een rivier die zoveel namen heeft, dat moet wel iets bijzonders zijn. De kronkelende waterbedding die tot ver in de middeleeuwen uitmondde in de Middelzee heet Boarn (Boorne), It Alddjip (Ouddiep) of Koningsdiep. Het Koningsdiep drukte door de eeuwen heen een onuitwisbaar stempel op het landschap dat nog altijd wordt gekenmerkt door een afwisseling van akkers, weilanden, venen, moerassen, heidevelden en bossen. Op de zandruggen ontstonden boerendorpen en voorname landgoederen zoals bij Beetsterzwaag en Bakkeveen. In het beekdal dolven arbeiders het veen en legden de kiem voor veenkoloniale plaatsen. De streek was de bakermat van sociale strijd en bron van emancipatie. Het is een landschap met veel gezichten, rijk aan natuur en cultuur. Een goed bewaard geheim dat om een nadere ontdekking vraagt.


 

 

IK WORD VRIEND EN MELD ME AAN...