WORD VRIEND...

vriend van het stroomdal Koningsdiep | Boarn

Onderschrijft u het doel van onze stichting en wilt u onze projecten steunen, dan hopen we dat u zich wilt aanmelden als ‘vriend van het stroomdal Koningsdiep | Boarn’.
De kosten daarvan bedragen € 25,- per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL86TRIO0254700314 t.n.v. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep te Lippenhuizen.Als vriend krijgt u korting op excursies, lezingen of andere activiteiten die wij organiseren.

donaties

Momenteel zijn we bezig met de fondsenwerving voor een nieuwe publiekspresentatie in de Waag in Aldeboarn. Onderwerp van deze presentatie: Aldeboarn en de geschiedenis van het landschap van het stroomdal Koningsdiep | Boarn). Donaties hiervoor zijn zéér welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL86TRIO0254700314 t.n.v. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep te Lippenhuizen. Onze stichting heeft ANBI status. Uw gift is aftrekbaar.Een periodieke gift is 100% aftrekbaar. Mocht u een dergelijke gift willen doen, dan kunt u dat aangeven.Wij zullen er dan voor zorgen dat u het formulier ontvangt met de door de Belastingdienst vereiste overeenkomst.

 financieel jaarverslag

Ons laatste financiële jaarverslag is in te zien op de downloadpagina.

 

 IK WORD VRIEND EN MELD ME AAN