januari 2018

Allereerst willen we onze subsidiegevers bedanken!
Voor De Tocht, ons project voor LF2018, hebben we bijdragen ontvangen van de gemeentes Opsterland en Leeuwarden, van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Van Heloma Stichting en P. W. Janssens Friesche Stichting. We zijn er nog steeds niet helemaal, maar hebben goede hoop ook de nog ontbrekende financiering binnen te halen.
19 december j.l. heeft de provincie Fryslân ons subsidieverzoek gehonoreerd voor de Vervolgfase in het kader van de Uitvoering van de Veenweidevisie. Hierdoor wordt het mogelijk om tot eind 2019 - i.s.m. Gebiedscoöperatie It Lege Midden - verder te werken in Aldeboarn / De Deelen.

Landschapsinventarisatie
Wat betreft de Landschapsinventarisatie heeft de provincie - onze belangrijkste financier in deze - tot 31 augustus 2018 uitstel verleend voor de oplevering ervan. Hierdoor kunnen wij de ecologische inventarisatiegegevens van 2017 meenemen en hebben we meer ruimte om dit arbeidsintensieve en complexe project af te ronden. We worden de komende maanden geholpen door 2 stagiares landschapshistorie van de RUG en 1 stagiair ecologie van Van Hall Larenstein.

Verhaal van de maand
Het project ‘Verhaal van de Maand’ is aan zijn eind gekomen. De komende maanden druppelen er misschien nog een paar verhalen binnen – over Aldeboarn, de hooihalerij en een spannend jongensavontuur op het Koningsdiep – maar dat is het dan ook. We overwegen de verhalen te bundelen in een klein boekje.

Koningspad XL
Juni 2017 werd in Nieuw Allardsoog Koningspad XL feestelijk gepresenteerd: de nieuwe wandelgids van journalist en wandelaar Fokko Bosker. De gids bevat 10 etappes door het stroomdal van het Koningsdiep / de Boarn. Eén route voert de wandelaar over Raerd en Grou; er is een route van Heerenveen naar Aldeboarn en een route door het parklandschap van Oranjewoud.

 

 

 

ALS BOMEN KONDEN SPREKEN, een prachtig boekje over historie en beeldenroute van Landgoed Olterterp, te bestellen via deze website.